Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Золотой фонд
Новое в справочном разделе
Комментарии читателей rss

Шабан Игорь, священник

Имя кратко: Шабан И., свящ.
Имя на родном языке: Шабан Ігор
Имя на английском языке: Shaban Igor Rev.
Тип персоны: Зарубежные исследователи
Профессиональные интересы: Сравнительное богословие, Религиозное образование и воспитание, Экуменизм
Конфессии: Униатство
Краткая биографическая справка:

Игорь Шабан - священник Украинской Греко-Католической Церкви; доктор богословия (PhD) - тема диссертации "Поиски единства Церкви в творениях львовских греко-католических митрополитов ХХ века" ("Пошуки єдности Церкви у творах львівських греко-католицьких митрополитів ХХ ст.").

Образование:

Магистр богословского факультета Люблинского католического университета (1995–2000 гг.);

Лиценсиат по экуменизму в Экуменическом институте Люблнского католического университета (2000-2002 гг.);

Доктор Колегии украинских и польских университетов (2000–2004 гг.).

Глава Комиссии христианского единства, организатор «Суспільних днів УГКЦ в Україні», член Украйнского академического товарищества "Обнова", советник комиссии УГКЦ «Справедливість і Мир».

Преподает в Львовской национальной академии (Львов, Украина), Папской богословской академии им. Андрея Боболи (Варшава, Польша), Института религиозных наук им. Фомы Аквинского.


Библиография работ автора:

Избранная библиография

Шабан І. Тиждень молитов за єдність християн. «Дорогою Молитви» 1 (17): січень 2009, с. 8 Шабан I. Еклезіологічні пріоритети Студійної Групи Київської Церкви. [W:] «Ковчег» Науковий збірник зі церковної історії. Б. Ґудзяк. О. Турій. (Red.) T. 3. Львів 2002. s.448-462.
Шабан І. Андрей Шептицький та пошук єдності Церкви Київської традиції. [В:] Митрополит Андрей Шептицький: суспільно-громадська та церковно-релігійна діяльність. Ред.. Хмаровський В.; Бачинська О. Одеса-Львів 2007. ст. 109-120.
Шабан І. Канонічна автокефалія та українська християнська ідентичність. [В:] Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку. Ред.. Волинко Г.; Бондарчук І. Київ 2006. Міністерство юстиції України, державний департамент у справах релігій. ст. 75-77.
Шабан І. На шляху до видимої єдності християн. Нарис екуменічної проблематики. «Bohoslovia» 65:2001.
Шабан І. На шляху до Сібію. «Патріархат“ №7 (403):2007
Шабан І. Оправдання. Католицько-лютеранський діалог.“Bohoslovia» 65:2001.
Шабан І. Поліконфесійність України. «Незалежний Культурологічний журнал Ї» 2005
Шабан І. Спершу Всеправославний Собор? «Патріархат» №6 (397):2006
Шабан І. Східні Католицькі Церкви. «Арка» 9-10:2000; 11-12:2001 (Україна)
Шабан І. Тиждень молитов за єдність християн. « Дорогою Молитви « 1 (17): січень 2009, с. 8
Шабан І. Синодальність у Східних Католицьких Церквах. «Колегія» Часопис Інституту Релігійних Наук св. Томи Аквінського у Києві. № 3 (16):2008, ст. 205-216.

Shaban І. Eklezjologiczne poszukiwania Grupy Studyjnej Kościoła Kijowskiego. Roczniki Teologiczne. Teologia ekumeniczna. T. XLVIII-XLIX, zeszyt 7. Lublin 2001-2002. s. 87-109.
Shaban І. Interdenominational Situation in Ukraine. «Studia Bobolanum» 4 (4):2003. Kwartalnik naukowy PWTW Bobolanum.
Shaban І. Sytuacja prawosławia na Ukrainie. «Przegląd powszechny» 12 (976):2002, s. 385-394.
Szaban І. «Pseudosobór lwowski» i jego konsekwencje. Spojrzenie z perspektywy 60 lat. «Przegląd powszechny» 11 (1023):2006
Szaban І. Eucharystia w tradycji bizantyjskiej. «Przegląd powszechny“ 6 (1006):2005
Szaban І. Historia przygotowania unijnego soboru na Rusi (XVI-XVII wiek).“Studia Bobolanum» 3 (11):2005. Kwartalnik naukowy PWTW Bobolanum.
Szaban І. Kapłaństwo powszechne czy hierarchiczne? Wschodni sposób interpretacji. «Przegląd powszechny» 1 (1013):2006
Szaban І. Ku eklezjologii pojednania. Prawosławie a uniatyzm. «Przegląd powszechny» 7-8:2003
Szaban І. Posługa patriarchalna w katolickich Kościołach wschodnich. «Przegląd powszechny» 5:2007
Szaban І. Społeczne oczekiwania zmian w wewnętrznej polityce Ukrainy. Retrospekcja pierwszych miesięcy prezydentury Wiktora Juszczenki. «Biuletyn Ukrainoznawczy», t. 10, Przemyśl 2005, s. 410-415.

Shaban І. Ekumeniczne relacje międzykościelne w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II. [W:] Pontyfikat ekumenicznej nadziei. Z. Glaeser (Red.) Opole 2008, s. 303-317.


добавить на Яндекс добавить на Яндекс