Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Χρυσό απόθεμα

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου προς τους Αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και όλα τα πιστά τέκνα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

8 Ιανουαρίου 2012
Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, θεοφιλείς μοναχοί και μοναχές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

Από καρδίας χαιρετίζω όλους εσάς, αγαπητοί μου, τη φωτεινή και πλήρη χαράς εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή τη λαμπροφόρα νύχτα προσευχόμενοι επαναλαμβάνουμε τον αγγελικό ύμνο, ευαγγελίζοντα «χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ » (Λκ. 2. 10-11).

Η ανθρωπότητα, η οποία με την πτώση απέρριψε τον Θεό, αποκτά και πάλι τη δυνατότητα της ενώσεως με το Δημιουργό και τον Προνοητή της. Η έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο αποτελεί οικειοθελή κένωσή Του στο σημείο να είναι πρόθυμος να δεχθεί το μαρτυρικό και επαίσχυντο θάνατο «θάνατο δὲ σταυροῦ»(Φιλ. 2. 8). Ο Θεός γεννάται κατά σάρκα για να φανερώσει στους ανθρώπους την αγάπη Του και να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί να ακούσει την πρόσκλησή Του, να βρει την πληρότητα της υπάρξεώς του.

Γι΄αυτό ακριβώς η σημερινή εορτή μας χαρίζει τη σταθερή προσδοκία της άνωθεν βοήθειας σε πλέον δύσκολες περιστάσεις της ζωής μας. Ο Θεός, ο Οποίος δεν εγκατέλειψε το δημιούργημά Του και του άνοιξε οδό προς τη σωτηρία, μας αποκαλύφθηκε ως Βρέφος Χριστός, ένα απροστάτευτο παιδί, που είχε ανάγκη από φροντίδα και περιποίηση.

Όλοι εμείς πρέπει να κρατάμε στην καρδιά μας αυτή τη βιβλική εικόνα. Ενθυμούμενοι το ανακείμενο στη Φάτνη Θείο Βρέφος, αποκτάμε την ακλόνητη πίστη και την απαρασάλευτη ελπίδα στην Πρόνοια του Θεού, η οποία οδηγεί στο καλό κάθε άνθρωπο. Και ακόμα σε περίπτωση που δεν έχουμε πλέον στήριγμα στη ζωή μας και όλα φαίνονται ως ακατάστατα και αβέβαια, πρέπει να έχουμε πλήρη αντίληψη της ικανότητας του Θεού με την ευλογημένη Του δύναμη να μετατρέψει πόνο, ταλαιπωρίες και πτωχεία του κόσμου μας σε μακαριώτητα, χαρά και πλούσια πνευματικά χαρίσματα.

Την εορτή της ελεύσεως του Σωτήρα οι πιστοί στρέφουν νοερά το βλέμμα τους προς το λίκνο του χριστιανισμού, την Αγία Γη, η οποία αξιώθηκε να γίνει τόπος γεννήσεως, κατοικήσεως και επίγειας διακονίας του Κυρίου. Σήμερα οι οπαδοί του Χριστού σε χώρες, όπου συνέβησαν τα γεγονότα της Ιεράς ιστορίας, διέρχονται μέσω σειράς σοβαρών δοκιμασιών, έρχονται αντιμέτωποι με νέους κινδύνους που απειλούν την ύπαρξη της μακραίωνης πνευματικής παραδόσεως. Αυτές τις φωτεινές ημέρες των Χριστουγέννων να υψώσουμε τις ένθερμες μας προσευχές για τους εν πίστη αδελφούς μας, τους φύλακες των ανεκτίμητων ιερών κειμηλίων και κληρονόμους της πρωτοχριστιανικής παραδόσεως.

Καὶ εάν πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη (πρβλ. Α΄ Κορ. 12, 26). Αυτά του Αποστόλου δεν αφορούν μόνο τα μέλη μιας ενορίας και μιας εκκλησιαστικής κοινότητας. Βέβαια και ότι αγκαλιάζουν όλα τα τέκνα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία καλύπτει όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Η ενότητά της δε συνίσταται μόνο στη μια αγιοπατερική πίστη και την μυστηριακή κοινωνία, αλλά και στη συμπόνοια στις δυσκολίες, τη θυσιαστική αμοιβαία προσφορά και την αλληλοπροσευχή.

Δεν ήταν εύκολη η περασμένη χρονιά για πολλές χώρες και λαούς, συμπεριλαμβανομένων κι όσων κατοικούν στο χώρο της ιστορικής Ρωσίας. Σημειώθηκαν αρκετά τραγικά περιστατικά και κατακλυσμοί, με τους οποίους δοκιμάσθηκαν η πίστη και η αντοχή μας.

Όμως σήμερα οι βασικές δοκιμασίες δεν προέρχονται από τον υλικό αλλά από τον πνευματικό τομέα. Εκείνοι οι φυσικοί κίνδυνοι έχουν επζήμιες επιπτώσεις στη σωματική ευημερία και άνεση. Δυσχεραίνοντας την υλική πλευρά της ζωής δεν μπορούν ταυτόχρονα να βλάψουν σημαντικά την πνευματική ζωή. Και όμως η πνευματική διάσταση είναι εκείνη, η οποία αποκαλύπτει τη σπουδαιότερη και τη μεγαλύτερη κοσμοθεωρητική πρόκληση της εποχής μας. Αυτή η πρόκληση αποβλέπει στην εκμηδένιση της ηθικής αίσθησης ριζωμένης στη ψυχή μας από τον Θεό. Σήμερα ορισμένοι επιχειρούν να πείσουν τον άνθρωπο ότι αυτός ο ίδιος και μόνο είναι κριτήριο της αλήθειας, ότι ο καθένας έχει τη δική του δικαιοσύνη, και ότι ο ίδιος προσδιορίζει για τον εαυτό του το καλό και το κακό. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η Θεία αλήθεια και συνεπώς η βασισμένη σε αυτή την Αλήθεια διακρίση μεταξύ καλου και κακού να αντικαταταθεί από την ηθική αδιαφορία και ασυδοσία, οι οποίες καταστρέφουν τις ανθρώπινες ψυχές και τους στερούν την αιώνια ζωή. Με αυτές τις φυσικές καταστροφές και πολεμικές επιχειρήσεις ερειπώνεται το εξωτερικό της ζωής, ενώ η ηθική σχετικότητα διαφθείρει τη συνείδηση του ανθρώπου, τον καθιστά ηθικό ανάπηρο, αλλοιώνει τους θείους νόμους της υπάρξεως και διαταράσσει τη συνδεση μεταξύ της δημιουργίας και του Δημιουργού.

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να αγνωιζόμαστε εναντίον αυτού του κινδύνου, επικαλούμενοι την Παναγία Παρθένο και τη χορεία των αγίων του Θεού, ώστε με τη μεσιτεία τους μπροστά στο Θρόνο τοῦ δεσπότη τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ ἀληθινού(Αποκ. 6, 10), του τιμωμένου σήμερα με τη μορφή του νεογέννητου Βρέφους, να παρακαλέσουν να μας δοθούν οι δυνάμεις για την καταπολέμηση της αμαρτίας και για την πάλη «πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις » (Εφ. 6. 12). Είναι σημαντικό να μάθουμε να διακρίνουμε τις απάτες και οφθαλμαπάτες μιας επίγειας ευημερίας μέσα στα επιβλαβή πάθη μας, στις ιδιοτελείς επιδιώξεις, στις προκλητικές διαφημίσεις και στα κείμενα με διασκεδαστικό και πολιτικό περιεχόμενο. Είναι σημαντικό να ακούμε πάντα τη φωνή της συνείδησής μας, η οποία μας προειδοποιεί για το κίνδυνο της αμαρτίας και να ξέρουμε να συντονίζουμε τις πράξεις μας με τις Ευαγγελικές εντολές.

Σήμερα, όπως και πάντα ο κάθε χριστιανός καλείται να επιβεβαιώνει την αξία του ορθού τρόπου ζωής με τις καθημερινές του πράξεις, να αντιστέκεται συνειδητά στην ηθική σχετικότητα και τη λατρεία του άμεσου κέρδους. Έχουμε γύρω μας πολλούς αδύνατους, ασθενείς και μονάχους ανθρώπους. Δεν είναι ολίγοι και όσοι για οικονομικές λόγους πήραν το δρόμο της ξενιτιάς και έχουν ανάγκη από φροντίδα, πέφτοντας καμιά φορά σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον. Κάθε ποιμένας και λαϊκός πρέπει να συμμετάσχει στο κοινωνικό, ιεραποστολικό και εκκλησιαστικό έργο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιννοκέντιο Χερσώνος: « Μόνο μέσα στο φως του Χριστούμπορεί κανείς να βλέπει τον Θεό, τον εαυτότου και τον κόσμοόπως πραγματικάείναι. Μόνο με την υπόδειξη της εξ ουρανών Αποκαλύψεως μπορεί κανείς να βρεί το δρόμο, που οδηγεί στην αιώνια ζωή».

Πρέπει να μοιραστούμε τη θέρμη και τη χαρά της σημερινής εορτής με όσους προσδοκούν την παρηγοριά του Χριστού. Ο κάθενας από εμάς μπορεί να κομίσει το φως του αστέρος της Βηθλεέμ στους εγγύς και στους μακράν, στους συναδέλφους, τους φίλους, τους συγγενείς και τους γείτονές μας.

Την περασμένη χρονιά σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς, τους κοινωνικούς οργανισμούς, τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών κύκλων άρχισαν να υλοποιούνται πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι σε θέση να συμβάλλουν στη συσπείρωση των ανθρώπων, στην αναγέννηση των σταθερών πνευματικών και ηθικών θεμελίων του κοινωνικού βίου.

Στην ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας καθώς και στη μαρτυρία για την πολύτιμη ενότητα της Εκκλησίας μας αποσκοπούσαν και τα ταξίδια μου μέσα στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία. Με αυτές τις επισκέψεις εμπλουτίσθηκε η εμπειρία της προσευχής και των επαφών μου με τον πιστό λαό, και αυτές, ελπίζω, συντέλεσαν επίσης στη σύσφιξη των πνευματικών δεσμών. Με τις ακολουθίες, οι οποίες τελούνταν με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου, φανερώθηκε ιδιαίτερα η δύναμη της πίστεως και προσευχής, πράγμα, το οποίο και συνιστά την ομορφιά της Ορθοδοξίας, την ομορφιά και ισχύ « τῆς ἑνότητας τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Εφ. 4, 3).

Συγχαίρων όλους εσάς για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά προσευχόμενος εύχομαι την εμμονή στην χαρά του Κυρίου, ο Οποίος ενσαρκώθηκε ώστε «κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου » (Τιτ. 3, 7). «Ο δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος ῾Αγίου » (Ρωμ. 15, 13). Αμήν.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ

Μόσχα,

Χριστούγεννα 2011/2012

добавить на Яндекс добавить на Яндекс