Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Χρυσό απόθεμα

Για το έργο

Η ιδέα της δημιουργίας ενός εκκλησιαστικού επιστημονικού και εκπαιδευτικού χώρου συζητείτο από καιρό μέσα στα θρησκευτικά ιδρύματα. Το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση της πνευματικής εκπαιδεύσεως ήταν μια εκπαιδευτική πύλη της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (ΡΟΕ), που έγινε με την ευλογία του Πατριάρχου της Μόσχας και πάσης Ρωσσίας το έτος 2001. Με την τακτική πληροφορική υποστήριξη της Πύλης η Εκπαιδευτική επιτροπή έχει αρχίσει την μεταρρύθμιση της πνευματικής εκπαιδεύσεως.

Τον Απρίλιο του 2007, η Εκπαιδευτική Επιτροπή ΡΟΕ μαζί με την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας ίδρυσε την αυτόνομη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Κέντρο Πληροφορικής Τεχνολογίας» (ΚΠΤ). Ο κύριος στόχος του ΚΠΤ, που έβαλε ο πρύτανης της Ακαδημίας και Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής αρχιεπίσκοπος Βερέϊσκι Ευγένιος, ήταν η πραγματοποίηση αρκετών πληροφορικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το πρώτο αποτέλεσμα του ΚΠΤ ήταν η επιστημονική και θεολογική πύλη bogoslov.ru. Τα τελευταία χρόνια έγιναν μεγάλες αλλαγές στον τομέα της πνευματικής εκπαιδεύσεως. Έχει αλλάξει η ίδια η φύση της σχέσεως μεταξύ Εκκλησίας και κοσμικής επιστήμης. Πριν λίγο η εκκλησιαστική σοφία στην χώρα μας ήταν αναγκασμένη να κρύβεται. Τώρα όμως έχει την δυνατότητα όχι μόνο να αναπτυχθεί ελεύθερα, αλλά και να αλληλεπιδρά ενεργά με τον κόσμο των πανεπιστημιακών επιστημών. Σήμερα η παραμέληση των καρπών της επιστήμης καταδικάζει την πνευματική εκπαίδευση στην περιθωριοποίηση και αναπόφευκτη παρακμή. Ταυτόχρονα, η κοσμική επιστήμη, που ήταν κάτω από την επιρροή της εποχής της υλιστικής ιδεολογίας, δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τις θρησκευτικές παραδόσεις. Κατά συνέπειαν, άλλαξαν και τα καθήκοντα παρουσιάσεως της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και της επιστήμης στον χώρο του διαδικτύου.

Ο κύριος στόχος της πύλης bogoslov.ru είναι η ενοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων στην θεολογική έρευνα και στα εκπαιδευτικά έργα της πύλης, καθώς και η πλήρης κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της πνευματικής εκπαιδεύσεως και της εκκλησιαστικής επιστήμης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου καθορίστηκαν τα εξής καθήκοντα: περιγραφή και ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα της Θεολογικής επιστήμης, παρουσίαση των επιστημονικών ερευνών, παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών σχετικά με επίκαιρα θέματα, όπου συμπεριλαμβάνωμε την παρακολούθηση των νέων εκδόσεων, τοπικών και ξένων, την οργάνωση καταλλήλου χώρου για την εξειδικευμένη συζήτηση επικαίρων θεολογικών ζητημάτων.

Επί του παρόντος, τα καθήκοντα αυτά υλοποιούνται στην ιστοσελίδα μας ως εξής:

Όλο το υλικό είναι χωρισμένο σε ορισμένες μεγάλες ομάδες: ειδήσεις, βιβλιογραφική ενότητα, ενότητα αναφοράς, έρευνας και συζητήσεως.

Το βιβλιογραφική ενότητα είναι ο κύριος πυρήνας της πύλης, επειδή εξυπηρετεί ως βασικό εργαλείο τους ερευνητές. Εδώ παρουσιάζονται τοπικά και ξενόγλωσσα νέα βιβλία, καθώς και μεταφράσεις σχολιασμών στα ρωσσικά, ανασκόπηση και βιβλιοκρισίες των νέων εκδόσεων των μεγάλων εκδοτικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Στο τμήμα «Διατριβές και διπλωματικές εργασίες» υπάρχει το περιεχόμενο των επιστημονικών και των εξειδικευμένων εργασιών των κεντρικών θρησκευτικών ιδρυμάτων - Θεολογικών Ακαδημιών και Σεμιναρίων της Μόσχας, της Αγίας Πετρουπόλεως, του Κιέβου και του Μινσκ από τα μέσα του εικοστού αιώνος έως σήμερα. Είναι περισσότερες από 3.500 περιγραφές εργασιών. Μερικές εργασίες συνοδεύονται από άρτιο (πλήρες) κείμενο, το οποίο τέθηκε από τους συγγραφείς αυτών των μελετών, καθώς και από σχόλια.

Ιδιαίτερη προσοχή θα θέλαμε να δώσωμε στο περιεχόμενο των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών. Η σύνταξη μεταποίησε περισσότερα από 60 επιστημονικά περιοδικά της Ρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και μεγάλο μέρος εκκλησιαστικών φιλοσοφικών περιοδικών. Ως αποτέλεσμα, έχουν επιλεχθεί περισσότερο από 6.000 άρθρα που ενδιαφέρουν την εκκλησιαστική επιστήμη και την εκπαίδευση. Τα κύρια αντικείμενα, που παρουσιάζονται, έχουν μορφή βιβλιογραφικών περιγραφών. Η ύπαρξη του πλήρους κειμένου σημειώνεται με εικονίδιο δισκέτας ή αρχείο κειμένου. Αυτό περιλαμβάνει επίσης άρθρα του περιοδικού «Θεολογικό Δελτίο» από το 1892 έως το 2006, τα οποία παρουσιάζονται εξ ολοκλήρου στην ιστοσελίδα μας σε μορφή DJVU ( επικεφαλίδα Βιβλιοθήκη),ενώ υπάρχουν ακόμη επάνω από 4.500 άρθρα. Ο στόχος της πύλης σήμερα είναι να κάνει προσιτά όλα τα ακαδημαϊκά περιοδικά, που εδημοσιεύθησαν στις θεολογικές Ακαδημίες πριν από την επανάσταση (1917), τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχασαν την επιστημονική τους αξία. Μια μόνιμη εργασία είναι η ανανέωση της βάσεως δεδομένων σύμφωνα με τους νέους αριθμούς κυκλοφορίας των κοσμικών και εκκλησιαστικών περιοδικών. Ο στόχος μας είναι η χορήγηση πλήρους πληροφορήσεως σχετικά με τις τρέχουσες εκδόσεις σε κάθε τομέα της εκκλησιαστικής επιστήμης.

Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εκτός από το «Θεολογικό ΔΕΛΤΙΟ» παρουσιάζονται βιβλία σε μορφή PDF ή DJVU. Ορισμένα από αυτά αναγνωρίζονται με υποχρεωτική διατήρηση αρχικής σελιδοποιήσεως και πλήρη συμβατότητα προς το τυπογραφικό πρωτότυπο.

Λίγα λόγια για την πληροφορική ενότητα. Στο τμήμα «προσωπικότητες» ευρίσκονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ρώσσων και ξένων επιστημόνων, τα έργα των οποίων παρουσιάζονται στην πύλη, καθώς και βιβλιογραφικοί κατάλογοι των εκδόσεών τους. Αυτήν τη στιγμήν είναι επάνω από 600 βιογραφίες 3.000 προσωπικοτήτων, οι οποίες έχουν δημοσιεύσεις στην πύλη.

Το τμήμα «Οργάνωση»περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εκδοτικών οίκων και βιβλιοθηκών, που ειδικεύονται στον τομέα της Θεολογίας και στην εκκλησιαστική επιστήμη γενικά. Ιδιαίτερη προσοχή θα θέλαμε να δώσωμε στα, ελάχιστα γνωστά για τους ρώσσους χρήστες, ευρωπαϊκά και αμερικανικά Πανεπιστήμια και τους εκδοτικούς οίκους. Στην πύλη περιγράφονται περίπου 180 οργανώσεις.
Το ημερολόγιο γεγονότων, το οποίο παρουσιάζεται σε όλες τις σελίδες της πύλης, δείχνει όχι μόνο τις εκκλησιαστικές εορτές, αλλά αντανακλά επίσης ενδιαφέρουσες σκηνές, κατά την άποψή μας, από την ιστορία και τις βιογραφίες διασημοτήτων.

Το λεξικό, που ευρίσκεται στην πύλη, προορίζεται ως ένας σύντομος οδηγός βασικών εννοιών της εκκλησιαστικής επιστήμης, που θα συμπληρώνεται τακτικά.

Η ενότητα ειδήσεων παρουσιάζεται σαν μια καθημερινή ενημέρωση και ανακοίνωση εκδηλώσεων. Η σύνταξη προσπαθεί να ενημερώσει με τις ειδήσεις που δεν καθρεφτίζονται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημερώσεως λόγω της ιδιαιτερότητός τους: καθημερινά προσπαθούμε να εντοπίσωμε μερικές αποκλειστικές ειδήσεις για το ρωσσικό διαδίκτυο. Το τμήμα ανακοινώσεων ειδοποιεί για τα επερχόμενα συνέδρια, συναντήσεις, συμπόσια και άλλα σημαντικά γεγονότα.
Η ερευνητική ενότητα αποτελείται από διάφορα είδη δημοσιεύσεων: είναι ερευνητικά και αναλυτικά άρθρα, καθώς και άρθρα που δημοσιεύονται από τους υποψηφίους διδάκτορες. Υπάρχουν επίσης σχόλια περί των βιβλίων και βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα της θεολογίας. Η μορφή στην οποία παρουσιάζονται τα σχόλια δημοσιεύσεων επιτρέπει την συζήτηση επί του θέματος, που προκάλεσε ενδιαφέρον στους αναγνώστες.

Πολύ ελκυστική για τους επισκέπτες μας φάνηκε η έκθεση φωτογραφιών, όπου παρουσιάζονται μοναδικές φωτογραφίες, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των θρησκευτικών αντιλήψεων.

Και τέλος, όλο το υλικό που παρουσιάζεται στην δικτυακή πύλη συνδέεται κατά κατηγορίες. Αυτό επιτρέπει την ταχεία επιλογή υλικού από όλες της ενότητες για τα ενδιαφέροντα θέματα. Γι’ αυτό αριστερά ευρίσκεται το θεματικό περιεχόμενο, μέσω του οποίου επιλέγεται το κατάλληλο υλικό. Έτσι, όταν ο επισκέπτης ευρίσκεται στο τμήμα «Ειδήσεις» και επιλέξει την «Δογματική θεολογία», θα του προσφερθούν μόνο οι ειδήσεις που σχετίζονται με την δογματική Θεολογία. Αν εισέλθει στο θεματικό περιεχόμενο από την αρχική σελίδα θα του προσφερθεί υλικό από όλες τις ενότητες - Νέα, βιβλιογραφία, βιβλιοθήκη, ανακοινώσεις, διατριβές, άρθρα, κ.λπ., που σχετίζονται με τον επιλεγμένο τομέα της επιστήμης.

Για την ευκολία τους οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το RSS-feeds, που επιτρέπει την εγγραφή για τις ενημερώσεις του κάθε τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας και το θεματικό τμήμα. Δεξιά της γραμμής διευθύνσεων ευρίσκεται το εικονίδιο καναλιού.

Στην ιστοσελίδα μας, υπάρχουν πολλά ξεχωριστά έργα επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ιεραποστολικού χαρακτήρος. Πρώτα από όλα είναι ένα κοινό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Μόσχας και του «Ράδιο Ρωσσία» - «Κόσμος. Άνθρωπος. Λόγος.», το οποίο υποβάλλεται στην πύλη σε μορφή των κειμένων και ραδιοεκπομπών: «Θρησκευτική Εγκυκλοπαιδεία» και «Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας». Η νέα μορφή του ψηφιακού (on-line) βιβλίου παρουσιάζει ένα ξεχωριστό τμήμα: «Εισαγωγή στην Πατρολογία» (Εγχειρίδιο Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Γκοβορούν). Ιδιαίτερη σημασία για την πνευματική εκπαίδευση έχει το έργο: «Σχολείο των επιστημονικών πληροφοριών», το οποίο ασχολείται με ζητήματα πληροφορικής και επιστημονικής δραστηριότητος στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και της Θεολογίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αναγνώστες της δικτυακής πύλης προκαλούν τα ερευνητικά έργα: «Θρησκεία των φανταστικών κόσμων» και «Θεολογία στην εποχή του μετα-μοντέρνου».

Επειδή η επιστήμη δεν είναι εφικτή χωρίς διαφάνεια και συζήτηση, η πύλη bogoslov.ru δεν περιορίζεται μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή επίσημης διαρθρώσεως. Το καθήκον μας είναι η παροχή πλατφόρμας υψηλής ποιότητος για συζήτηση των σχετικών θεμάτων στον τομέα της Θεολογίας και της εκκλησιαστικής Ιστορίας στον οποιονδήποτε συμμέτοχο, έτοιμο για διάλογο σε επαγγελματικό επίπεδο. Επειδή η ελεύθερη συζήτηση περιλαμβάνει διάφορες, μερικές φορές αντικρουόμενες απόψεις, η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιευθούν ή όχι οι απόψεις που δεν συμφωνούν με τις απόψεις των συντακτών, καθώς και το υλικό που έχει πολύ πολεμικό χαρακτήρα. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και θα χαρούμε για τα νέα μέλη της συντάξεώς μας και για τους άλλους ενεργούς συμμετόχους της δικτυακής μας πύλης.

Αρχισυντάκτης της πύλης

πρωθιερεύς Παύλος Βελικάνοφ

добавить на Яндекс добавить на Яндекс